“Stenbrott och kvarnstenstillverkning i Höörtrakten under drygt 800 år”. Anders Ödman berättar, med utgångspunkt i sin kommande bok. om livet i och kring stenbrotten.

Mer information och dokumenten för årsmötet finns här.