Framtiden för Malmö-Limhamns Järnväg, eller Sillabanan som den kom att kallas, är osäker. Skall vi bevara detta industriella arv, eller kommer banan att bara rivas upp utan motstånd?

Föreningen Industrihistoria i Skåne vill kämpa för att detta kulturella arv bevaras, och som blir 120 år 2008.

Mer om detta kommer att publiceras på bland annat denna sajt.

MLJ:s lok nr 1 Limhamn utanför Malmö C den 19 december 1998.
Tåg på väg mot Limhamn den 19 december 1998.
Tåg på väg mot Limhamn den 19 december 1998.

Äldre bild från banan.

Ribersborg hållplats. Bild från Christian Kindblads samling.

Bilder på banans status i juni 2007.

Litteratur: Håkan Olsson: “Malmö-Limhamns järnväg 1889-1989. Sillabanan 100 år.”