Styrelsen är nyfiken på vad våra medlemmar är intresserade av eller önskar för aktiviteter:


– Något föredrag eller föredragshållare som skulle vara särskilt intressant?
– Någon industri, företag, institution eller plats värd att besöka?
– Varför inte ett återbesök på något företag där du inte hade möjlighet att vara med eller som är värt att besöka igen?

Skicka in vad just du tycker skulle vara intressant till oss på: industrihistoria@gmail.com