Lars Foberg tipsar om Centrum för Näringslivshistorias kanal på Youtube. Där finns sedan några dagar historien om Grängesberg: