Föreningen Vatten har beslutat att dela ut Vattenpriset för 2022 till Kenneth M Persson, professor vid teknisk vattenresurslära på LTH och forskningschef på Sydvatten AB. Läs mer på föreningen Vattens hemsida.

Föreningen träffade Kenneth vid studiebesöket på Ringsjöverket 2017 då han visade runt samt berättade om vattenförsörjningen i Skåne.