Som ett led i att bredda vår verksamhet vill vi starta en bokcirkel med industrihistoriskt fokus.

Föreslaget tema är ”Människan och Industrin”.
Tanken är att bedriva det som en vanlig bokcirkel, där vi till varje träff kommer överens om att ha läst en bok som sedan diskuteras på träffen. Till en början får träffarna ske digitalt via Skype med förhoppningen om att i framtiden kunna ha fysiska träffar.

För att träffarna ska ge intressanta och inkluderande diskussioner bör inte cirkeln vara för stor, max 10 personer. Blir vi fler skapar vi hellre fler cirklar. Cirkelmedlemmarna bestämmer tillsammans vilka böcker vi läser och med det vilken inriktning cirkeln får, och när träffarna ska vara.

Förslag på litteratur för att komma igång kan exv. vara arbetarförfattarna, både ”originalen” och de moderna. För att komma igång föreslår vi att börjar med Yarden av Kristian Lundberg.

Låter det här som något du vill vara med i? Skicka en liten rad till:

industrihistoria@gmail.com