Christian Kindblad tipsar om en film om Bygget av Falsterbokanalen baserad på material från Armé- Marin- och Flygfilms arkiv.