Per-Jan Pehrsson (1938 – 2021)

Byggnadshistoriker, författare, föredragshållare och engagerad aktivist

Utan Per-Jan. En värld som plötsligt känns oerhört gråare, kortare, snabbare, och inte fullt så spännande. Kvarteren runt Möllevången lite mindre befolkad, eller besjälad måhända. Ingen kunnig och engagerad röst för det organiska, för kunskapen och sammanhang med invecklade trådar, samspelet mellan människa och byggd miljö, ingen förkämpe för vårt arv och gemensamma kulturmiljö. Så känns det. Men det kanske inte är helt sant, bara ett av flera perspektiv och min tolkning.

Per-Jan var många sammansatta delar. Inte minst en kunnig, nyfiken och aktiv röst som engagerade sig i Malmös kulturmiljöer och industriella arv, och mot den våg av rivningar som staden såg i olika omgångar och skepnader. Som sådan blev han även en av föreningen Industrihistoria i Skånes grundare. Han var aktiv i styrelsen som ledamot, och i omgångar som sekreterare, under åren 2002 – 2009.

Per-Jan, som var född Malmöson och bodde i staden under alla år, såg mycket av det rivningsraseri som drabbade staden och även de förändringar som präglade den nyvunna optimism men där man inte alltid tog tillvara på den kvalitet som finns i vår fysiska miljö eller den lilla människans perspektiv. Han ritade och skissade mycket, dokumenterade det han såg och upplevde. Ofta under sina långa promenader, med eller utan sällskap. Han gjorde bland annat julkort till föreningen och logon som vi fortfarande använder. Han drev konstnärsmaterialsbutik. Arbetade för länsstyrelsen och verkade för bevarande av stadens kulturmiljö. Föreläste för studenter från Lund, Malmö och Alnarp, inomhus och utomhus, i alla väder. Föredrog för intresseföreningar och intresserade. Ofta i diskussion med människor och makthavare, i skriven text eller i ett samtal på trottoaren. Alltid på vandring eller i kontemplation över platsens själ.

Han hade ett vidsynt perspektiv för stort och smått och var ansvarig för föreningens dokumentationsprojekt kring Skånes industriella miljöer med uppbyggnaden av vårt digitala bildarkiv under åren 2002 – 2007, där flera fysiska miljöer idag är borta. Under föreningens tidiga år hade han bl a särskilt fokus på förslaget till Miljö-och industrihistoriskt centrum i Chokladfabriken i Malmö (f d Mazetti), motståndet mot Bageriet Solidars rivning i Malmö, bevarande av Lagerhuset i Eslöv och den gränsöverskridande konferensen Industrisamhället och vi som föreningen anordnade 2002 tillsammans med MAU och Malmö stadsarkiv.

Per-Jan studerade konsthistoria och arkitektur i Lund. Han arbetade under ett antal år på sektionen för arkitektur på nystartade LTH från 1960-talet och var Olle Svedbergs assistent i arkitekturhistoria. Han hade en önskan om att forska och var aktiv i forskarseminariet i konsthistoria i Lund men det blev inte som så, utan hans liv tog en annan väg. Han författade och skrev, bland annat Malmö, parkernas stad (1986) och medverkade i många andra skrifter med fokus på den gröna miljön, träd och stadens arkitektur. Gärna med ett särskilt fokus på kvarteren kring Möllevången, som aktiv i Möllevångsgruppen som han även var med om att grunda.

Jag förknippar honom mycket starkt med engagerade samtal över en tekopp. Men lika mycket med långa vandringar i staden eller på landet, resor med kollektivtrafiken eller i fantasin, och med en längtan till Rom och Italien. Men en sådan här tid på året med sol och första värmande temperatur förknippar jag Per-Jan framförallt med att han hade varit ute med en god vän och tittat på fåglar, träd och de första vintergäcken som tittat fram och nu suttit i sin stora lägenhet på Möllevången med en kopp te, en god bok och letat upp sina läsglasögon.

Jenny Hällström, Malmö den 25 februari 2021.

Per-Jan blev också uppmärksammad med minnesord i Sydsvenska dagbladet, läs dessa här.