Styrelsen har föreslagit att föreningen instifta ett pris och efterlyser nu namnförslag. Läs mer i dokumentet nedan. Skicka gärna in dina förslag till industrihistoria@gmail.com