Den s k spritfabriken i Eslöv är rivningshotad.
Ladda ner en artikel om den s k spritfabriken i Eslöv
och sprittillverkningens historia.

Dagen efter att ovanstående artikel publicerats på vår sajt,
kunde man i Sydsvenskan läsa följande artikel: “Eslöv fråntas rätten att godkänna bygglov.”

Och det fortsätter, den 11 mars 2008 finns i Sydsvenskan följande artikel: “Nu kartläggs Eslövs rivningshot.”

Från vår medlem Anna-Margrethe Thagaard har vi fått ett Eslövsfoto från 2004.
Bilden visar lagerhuset före ombyggnaden, och den s k spritfabriken.
I bakgrunden till vänster ser vi även Eslövs gamla vattentorn.