Etikett: Tjörnarp

Lördag 2 april 2011 kl 09.40. Studiebesök hos torvproduktionen i Sösdala och Sjöholmen.

Kl 09.40 Samling vid stationen i Höör på NV:a sidan (Bygglandsidan). Vi stannar till vid den gamla madrassfabriken som nu skall exploateras.
Kl 10.00 Samling vid Econovas kontor och personalmatsal. Rundvandring och in­forma­tion om torvbrytning förr och nu.
Kl 12.45 Avfärd mot Tjörnarp och Sjöholmen. Vi stannar till vid f d Gunnarps Tegel­bruk i Tjörnarp där vi får en redogörelse för brukets historia och arbetet med att be­vara tegelugnen.
Kl 14.30 Vi anländer till Econovas anläggning på Rönneholms mosse i Sjöholmen. Vi får veta lite om torvmossens historia, hur dagens torvbrytning sker och vi får möjlig­het att studera maskinparken.
Framåt 16-tiden räknar vi med att avsluta dagen och återvända mot Höör.

Ladda ner hela programmet.

Torvlänkar:
www.novator.se/bioenergy/BE0003/s26-27.pdf www.svensktorv.se/?id_item=68

“Skrivet om torv och torvmarker”, en antologi av Reidar Pettersson.
Se www.peatandculture.org > Books > From Sweden


En av exkursionsdeltagarna, Janis Priedits, har saxat och upp­daterat texten i sin bok “Industrilok i Skåne – Malmöhus län”:

Rönneholms Torvströfabrik anlades 1886 och var en av Sveriges första torvströfabriker. Efter två ägarbyten på 1890-talet köpte Skånska Andelsbränntorvföreningen u.p.a. fabr­ik­en.

1915-16 byggdes ett stort torvmagasin vid Sjö­holm­ens station, som ligger bara ett par 100 m ifrån fabriken. Torv­strö­fabriken byggdes nu om för bränn- och strötorv.

En ny torvströfabrik tillkom 1921-22. Under 1930-talet var driften sporadisk men fick ett uppsving under andra världs­kriget.

Efter ett längre driftsuppehåll övertogs Rönneholms mosse och fabriken av det statliga torvbolaget Svensk Torvförädling AB, STF, som byggde om bränntovfabriken till en lagrings- och utlastningsplats för torvmull.

STF ändrade namnet i mitten av 1970-talet till Svenska Torv AB (1980 sålt till Domänverket), vars dotterbolag Svenska Torv Skåne AB bildades 1981. Detta ägde i sin tur Kronmull AB. Detta bolag inköptes 1986 av Tetra Pak-koncernen genom dotterbolaget Simontorp AB.

Kronmull AB såldes 1992 till Svalöf Weibull AB (som var hel­ägt av Lantmännen). Econova köpte hela anläggningen 2008 och den är fortfarande i drift. Anläggningarna har modern­iser­ats under årens lopp och mekaniseringen har gjort att bara fem man klarar av att sköta alltihopa.

För intransport av torv från mossen anlades tidigt ett smal­spår­igt spårsystem (som var elektrifierat ett tag) dels ute på mossen och dels en “huvudlinje” till fabriken.

De urspungligen små enkla torvvagnarna med korgar av trä har sedan länge ersatts av stora boggievagnar som lastar 20 kbm torv. Lokföraren sitter på en grävmaskin ute på mossen och lastar tågsättet med fem vagnar. Loket radiostyrs från grävmaskinen.

På mossen finns ett flertal specialmaskiner för bearbetning och transport av torv.


Gunnarps Tegelbruk
Pia Ivarsson i Tjörnarp har spelat in en film om Gunnarps Tegelbruk och intervjuat Ingvar Andersson som arbetade som växelpåg, lokförare och grävmaskinist och Nils Nilsson som var presstrillare.
En liten tillbakablick för er som var med vid vårt besök och en möjlighet för er som inte var med till en inblick i tegelbrukets historia. Filmen hittar du här: https://vimeopro.com/user14797399/bruket-historien-om-gunnarps-tegelbruk-i-tjornarp


Information med anledning av föreningens exkursion 2011-04-02
till Sösdala+Sjöholmens torvproduktion och f d Gunnarps tegelbruk.

Exkursionsdagen började med att vi samlades vid Byggland i Höör, mot­satt sida av stationen. Här fick vi information om den gamla spannmålskvarnen, hop­byggd på 1950-talet med en mycket ovanlig silobyggnad.

Föreningen har i ett brev 2011-03-27 till kommunstyrelsen i Höör kommun (går att ladda ner här) motiverat varför vi vill att dessa byggnader bevaras.
Vi hoppas att Höörs politiker kan se värdet av att integrera kunskapen om 1900-talets historia i den miljö som planeras för kommunens framtida in­vånare kring nuvarande Byggland.

Se bilder från spannmålsmagasinet/madrassfabriken.

Föreningen startade sin exkursion den 2 april 2011 vid den gamla spannmålskvarnen i Höör, en byggnad som senare även hyst en madrassfabrik. Lars Foberg, som har ansvarade för exkursionen, dokumenterade i bild denna byggnad den 7 februari 2011:

© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Lars Foberg 2011
© Eber Ohlsson 2011
Till vänster den gamla spannmålskvarnen/madrassfabriken och till höger en mycket ovanlig silobyggnad.

Kultur och Fritidsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Höörs Kommun står bakom en Kulturhistorisk utredning, 2011:
En länk till Höörs industriella kulturarv. Bygglandområdet i Höörs kommun.

Gunnarps Tegelbruk i Tjörnarp.

Gunnarps Tegelbruk i Tjörnarp från ca 1850 drevs ur­sprungligen som ett mindre gårdsbruk tillhörande Gunnarpsgården. Genom järnvägens tillkomst blev det bättre avsättningsmöjligheter och under ledning av fabrikör John Olander ökades produktionen betydligt.

År 1898 byggdes en rektangulär gråstensugn, typ ring­ugn med 18 stycken brännkammare och tegel­klädda valvgångar. Varje kammare hade en port mot utsidan av ugnen. Ovanpå ugnen fanns ca 300 bränsle­luckor.

Ringugnen, insida.

Bruket sysselsatte som mest 35-40 man och var under 1900-talets första hälft det största före­taget i Tjörnarp. Som mest producerades 2,5 miljoner tegel per år.

Efter en förödande eldsvåda år 1958 lades bruket ned. Själva brännugnen blev kvar men taköverbyggnaden brann ner. Den 37½ meter höga skorstenen revs året därpå.

Efter branden användes ugnen en tid som hönseri och potatiskällare men lämnades sedan att förfalla i 35 år. Träd och buskar slog rot ovanpå ugnen och växte sig stora.

1985 kom ugnen med i Länsstyrelsens kultur­minnes­vårdsprogram och i Höörs kommuns Bevaringsplan. Samma år förvärvade Höörs kommun ugnen genom markbyte.

I samband med den s.k. Landsbygd 90-kampanj­en ”Hela Sverige ska leva” startade Tjörn­arps Sockengille ett antal studiecirklar. En av dem kom att arbeta med sin hembygds miljö, kultur och historia.

Tanken väcktes att på ideell väg och genom bidrag försöka rädda den unika ringugnen från fortsatt förfall och även beskriva gångna tiders tegeltillverkning.

Ringugnen, utsida.

1993 – 94 restaurerades ringugnen och försågs med en taköverbyggnad. Arbetet administrerad­es genom Tjörn­arps Sockengille och kunde utföras tack vare ALU-(arbets­livsutvecklings-) arbete, ideellt arbete, gåvor och bidrag.

Lergravarna.

1994 den 9 september återinvigdes ringugnen av lands­hövdingen. 1995 i maj utkom boken om Gunnarps Tegel­bruk och i juni fick Sockengillet kommunens kultur­pris. 1999 i oktober beslutade Höörs kommun­full­mäkt­ige att avsätta lergravarna (ca 12 hektar) som natur­reservat.

Tips från Lena Frykman gm Henrik Borg

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng