Ett seminarium om hur livsmedelsproduktionen format det skånska landskapet. Arrangörer: Föreningen Industrihistoria i Skåne och Skånes Livsmedelsakademis Matforskarnätverk.

Seminarieprogrammet.

Bilder från seminariet fredagen den 11 november 2011.

https://industrihistoriaiskane.se/arkiv-html/arkiv/2011/bil/111111-lewan-1.pdf
https://industrihistoriaiskane.se/arkiv-html/arkiv/2011/bil/111111-lewan-2.pdf

Skånes Livsmedelsakademis Matforskarnätverk stimulerar och stödjer forskning om mat genom att erbjuda en plattform för fler­vetenskapliga kontakter.

Nätverket arrangerar regelbundet seminarier, där aktuell forskning presenteras. Nätverket, som idag har över 160 medlemmar, är öppet för alla som är intresserade av forskning kring mat och deltagandet är kostnadsfritt.

© Eber Ohlsson 2011
Martin Andrén, chef Kulturarv och livsmiljö, Region Skåne:
“Visioner om regional kulturmiljövård”.

Bilder från seminarieexkursionen lördagen den 12 november 2011.