När föreningen onsdagen den 2 mars 2016 besökte Hörby Bruk fick vi i gåva deras bok “Hörby Bruk och Ekeby-kärran”, en historik skriven av Börje Andersson och tryckt 2001.