Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Utbildning Länkar

2002 2017
Föreningen Industrihistoria i Skåne 15 år

Föreningen finns också på   facebook

Med anledning av vårt besök hos Blackwing den 31 januari 2017, där dess plan hade en fallskärm för själva flygplanet. Se en Youtube-film om Flygplansfallskärmar.

Vårens program 2017

Vårprogrammet (se nedan) är delvis preliminärt, så följ vår sajt för mer detaljerad information.

Medlemsavgiften för 2017 är oförändrat 150 kr. Vårt bankgiro är 526-1268.


Studiebesök i februari (eller mars) 2017 i Malmö
I februari (eller mars) hoppas vi kan besöka ett välkänt och växande Malmöföretag, Kjell & Company som från sitt lager i Malmö distribuerar via butiker eller direkt till kund över hela landet alla de udda tillbehör som vårt uppkopplade liv kräver.
Mer information senare.

Medlemmarna i Föreningen Industrihistoria i Skåne inbjudes till:
Skånska Ingenjörsklubben
- Möte om Nyhamnen i Malmö
den 21 mars 2017 kl. 18.00.
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö, berättar om Nyhamnen som är nästa stora utvecklingsområde i Malmö, beläget norr om Centralstationen och dess bangård. De gamla industrimiljöerna ska förvandlas till en blandstad som utvidgar Malmös stadskärna. Malmö stad arbetar f.n. med en fördjupad översiktplan för den nya stadsdelen, som är tänkt att hysa 6.000 bostäder och 13.000 arbetsplatser.

Anders Öreberg, Regionchef, Sweco Architects berättar om en fristående vision för Nyhamnen som Sweco gjorde 2016, som en fördjupning till framtidsvisionen ”Öresundsregionen 2070”. Det senare var ett initiativ som Sweco tog tillsammans med Skanska 2014. Som fristående aktör har Sweco tillåtit sig att i sin vision för Nyhamnen förhålla sig fritt till Malmö stads planering. Swecos vision har fått stor medial uppmärksamhet.

Plats: Tekniska Museets Hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)

Anmälan: Via mejl eller telefon till SIK Kansli senast den 16 mars 2017.

SIK vill att anmälan om deltagande görs till SIKs kansli tel 040-611 78 77
eller mejl sik@ingenjorsklubben.m.se.

OBS. Efter föredragen och en sedvanlig paus med samkväm följer SIKs årsmötesförhandlingar som endast är öppet för medlemmar. Dagordning enligt stadgarna.

Årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 kl 18.00

Föreningen Industrihistoria i Skåne har årsmöte onsdagen den 29:e mars 2017 kl 18.00.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, ger sin och stadens bild av Malmö industriella arv och hur det skall förvaltas och göras levande i framtiden.

Årsmötet hålls i hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus (Tekniska Museet).

Årsmötesförhandlingarna hålls denna gång efter föredrag och paus för kaffe och en liten smörgås.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Tidigare angivet preliminärt datum för studiebesök i Stehag gäller inte längre, då den dagen kolliderade med ett annat möte. Information om nytt datum kommer inom kort.
Vi besöker Ringsjöverket i Stehag. Mer information senare.


Klicka för större bild.

Studiebesök i maj 2017 i Ljungbyhed
När sommarvärmen är åter besöker vi Ljungbyhed, världens äldsta i drift varande flygplats.

Trafikflyghögskolan, SAAB:s underhållsverkstad för SK 60, skolflygplanet som nästa år "fyller" 50 år i Flygvapnets tjänst och ett litet trivsamt museum som berättar om verksamheten på Ljungbyhed från tiden som exercished och fram till idag står på programmet.

Mer information senare

Välkommen som medlem i Föreningen Industrihistoria i Skåne!

Denna uppmaning finns på fyra kort som föreningen har gett ut om skånsk näringsverksamhet.

Korten, i A5-format. är också tillgängliga på föreningens arrangemang.


MAB o MYA, 1949

Domus, 1958

Trelleborg, 1959

Sockerbruk, 1972

Industrien er en vigtig del af Danmarks historie. Derfor har Kulturarvsstyrelsen arbejdet med at for­midle industriens værdier. Gå på opdagelse i de 25 fantastiske industrier.

Gå in på Kulturarvsstyrelsens sajt och se videor från 25 danska industrier.

 
Senast uppdaterad 170217 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com Mejl till webbredaktören (Eber Ohlsson)