Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Länkar

Föreningen finns också på   facebook

Hundra händelser ur sydsvenska arkiv är ett projekt som arkivarie Maria Wallin (medlem i vår förening) hittade på för att få en ursäkt att gräva i de mest skilda typer av arkiv på Landsarkivet i Lund.

Idén var att lyfta fram hundra exempel ur arkiven som visar på vilken mångfald av material som finns att tillgå, och samtidigt levandegöra det förgångna genom "mikrohistorier" från Skåne, Halland och Blekinge.

Resultatet av några veckors rolig arkivsökning blev en sajt Hundra händelser ur sydsvenska arkiv och en bok med samma innehåll.

Via länkar från sajten kan den nyfikna klicka sig vidare in i Nationell arkivdatabas och börja utforska arkivförteckningarna, och kanske till och med inspireras att besöka arkivet för att själv ta del av något av den överväldigande mängd arkivmaterial som inte är digitaliserat. Boken, som kan förvärvas via sajten, är bläddervänlig och rikt illustrerad.

Den industrihistoriskt intresserade bjuds in att ta del av exempelvis ordningsregler från Kockums jernverk i Kallinge, rapporter från en strejk vid Sockerfabriken i Svedala, inköpshandlingar rörande ett lok åt Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg, och en rapport om arbetsskada från Limhamns kalkbrott.
Du har möjlighet att köpa boken av Maria på föreningens årsmöte den 22 mars 2018.


Till alla våra medlemmar (2018-01-19)
Vi vill börja med att önska alla våra medlemmar en riktigt God Fortsättning på det nya året.

Vi hoppas givetvis kunna erbjuda ett spännande och omväxlade program för 2018.

Årets första studiebesök är i hamn i och med att vi ges möjlighet att besöka Euromaints underhållsverkstad vid Malmö C. (Se: Har varit 2018).

Den 5:e februari är vi inbjudna till ett föredrag hos föreningen Gamla Lund. Sverker Oredsson, professor em. i historia berättar om Lunds framväxt som industristad.

Årsmötets program är klart sedan länge. Torsdagen den 22:e mars är dagen och vår gästtalare är koncernchef Per Bertland som berättar om Beijerkoncernens 150-åriga verksamhet i Malmö.

I slutet av april återvänder vi till Lund och inbjuder vi till en stadsvandring. Vår medlem Henrik Borg, stadsantikvarie i Lund, och stadsingenjören Jonas Andréasson är våra ciceroner.

Många andra intressanta uppslag finns till årets program och några av dessa försöker vi förverkliga.

Svarta Bergen d v s stenbrotten i Hägghult, såväl det övergivna historiska som det aktiva, där man bryter den unika svarta diabasen hoppas vi kunna besöka i maj.

En stadsvandring i Helsingborgs stora industriområde söder om centrum räknar vi med att genomföra efter sommaren.

En mycket udda cykeltillverkare i Tomelilla, kanske med högtflygande planer men definitivt med högtflygande kunder, hoppas vi kunna titta in hos till hösten.

Den gamla vattendrivna ramsågen i vid Vieåns utlopp ur Vittsjösjön vill vi besöka så snart restaureringen är fullföljd och vattennivån räcker för att driva sågen. Tanken är sedan att följa åns lopp österut för att avsluta med ett besök vid Vida Timbers stora anläggning med sågverk och hyvleri i Hästveda.

Förhoppningsvis kan vi också under året genomföra det länge planerade besöket hos Kjell & Co (se nedan).

Utöver våra studiebesök har vi börjat så smått att planera för en konferens kring ”bevarandefrågor”. Frågor som är högst aktuella inte minst i Malmö med det högt uppdrivna tempot i bostadsbyggandet och exploateringen av tidigare industriområden.

På vår sajt vill vi fortsätta och ge fortlöpande information om våra aktiviteter men ibland också intressanta tips och länkar som just nu aktuella "Hundra händelser ur sydsvenska arkiv".

Medlemsavgiften för 2018, som är oförändrat 150 kr, inbetalas till
bankgiro 526-1268.

Styrelsen

Våren 2018

Studiebesök hos Kjell & Co tisdagen den 6 mars 2018 kl 09.30, Tärnögatan 6 (Industrihamnen) i Malmö
Vårt besök hos Kjell & Co är nu i hamn och blir den 6 mars 2018 kl 09.30, Tärnögatan 6 (Industrihamnen) i Malmö.

Köra till Tärnögatan 6: Klicka på kartan och skriv bara in i Frånrutan den adress ni vill starta från, så får ni körvägen både på karta och som beskrivning, samt körtid och körsträcka. Observera att Hamnen är en parkeringsförbudzon.

Åka kollektivt: Från Malmö C Buss 32 kl 8.59 till Hamncentrum + några minuters promenad. Framme 9.20.

Anmälan om ett deltagande skall ske till anmalan@industrihistoriaiskane.se, senast onsdagen den 28 februari 2018. Om du har ett datorprogram, som inte klarar av klickfunktionen, skriv anmalan@industrihistoriaiskane.se direkt i adressfältet.

Kjell & Company distribuerar från sitt lager i Malmö via butiker eller direkt till kund över hela landet alla de udda tillbehör som vårt uppkopplade liv kräver.

Årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 18.00

Föreningen Industrihistoria i Skåne har årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 18.00.
Föredrag (kl 18.00): "Ett malmöföretag jubilerar. G. & L. Beijers 150-åriga resa från kol till kyla. Per Bertland, koncernchef i Beijer Ref, berättar."

Årsmötet i hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus (Tekniska Museet) hålls efter föredraget och paus för kaffe och en liten smörgås.
Den som vill fördjupa sin kunskap om G. & L. Beijers 150-åriga resa till Beijer Ref, kan med fördel läsa boken "Från kol till kyla."

Studiebesök på Arlövs sockerbruk tordagen den 12 april 2018
kl 13.00, Sockerbruksgatan 4 i Arlöv
För några dagar sedan meddelade Nordic Sugar som ingår i Nordzucker AG att verksamheten vid anläggningen i Arlöv, som startade 1869, successivt kommer att upphöra och flyttas till Sockerbruket i Örtofta.


© Sveriges Järnvägsmuseum KCAC02344
Klicka för stor bild.
Vi får möjlighet att besöka anläggningen i Arlöv torsdagen den 12:e april 2018 på eftermiddagen. Guidningen startar kl 13.00.

Antalet platser är begränsat.
Anmälan om ett deltagande skall ske till anmalan@industrihistoriaiskane.se, senast måndagen den 8 april 2018. Om du har ett datorprogram, som inte klarar av klickfunktionen, skriv anmalan@industrihistoriaiskane.se direkt i adressfältet.

Industrihistorisk stadsvandring i Lund
onsdagen den 25 april 2018 kl 17.00 - 19.30.
Stadsantikvarie Henrik Borg och stadsingenjör Jonas Andreasson tar oss med på en promenad genom delar av Lunds industrihistoria. Samling på Clemenstorget.

Vandringen börjar vid Clemenstorget och vi får information om vilka projekt som pågår om infrastruktursatsningar och ny bebyggelse i anslutning till torget, vilka kulturvärden som berörs och den industrihistoriska koppling som finns.

Därefter promenerar vi 1½ timme (4-5 km) längs industrierna vid Öresundsvägen och gamla Bjärredsbanan. Henrik bjuder dessutom på fika med sammanfattning och diskussion på stadsbyggnadskontoret som avslutning.

Anmälan om ett deltagande skall ske till anmalan@industrihistoriaiskane.se, senast fredagen den 20 april 2018. Om du har ett datorprogram, som inte klarar av klickfunktionen, skriv anmalan@industrihistoriaiskane.se direkt i adressfältet.

Välkommen som medlem i Föreningen Industrihistoria i Skåne!

Denna uppmaning finns på fyra kort som föreningen har gett ut om skånsk näringsverksamhet.

Korten, i A5-format. är också tillgängliga på föreningens arrangemang.


MAB o MYA, 1949

Domus, 1958

Trelleborg, 1959

Sockerbruk, 1972

Industrien er en vigtig del af Danmarks historie. Derfor har Kulturarvsstyrelsen arbejdet med at for­midle industriens værdier. Gå på opdagelse i de 25 fantastiske industrier.

Gå in på Kulturarvsstyrelsens sajt och se videor från 25 danska industrier.

Hur söker man lättast på sajten? Jo, genom att googla.
Skriv i sökrutan "industrihistoriaiskane.se" samt sökordet.

 
Senast uppdaterad 180221 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com Mejl till webbredaktören (Eber Ohlsson)