Om Föreningen Bli medlem Har varit Nyhetsbrev Tips Bilder Debatt Utbildning Länkar

Föreningen finns också på   facebook

Bilder från exkursionen 160924


Martin Anderssons blogg i Sydsvenskan: Försvunna Malmö.
Det vita guldet på Limhamn. (161001)


Vårens program 2017

Hej Vänner,

Julen står för dörren och med den ett nytt år. Vi planerar nu vårens program och hoppas att det skall kunna bli lika omväxlande och spännande som vi tror den gångna hösten var.

Den 31 januari återvänder vi till Eslöv och Blackwing, ett nystartat företag, som tillverkar avancerade sportflygplan i kolfiber. Ännu ett kapitel i den Skånska flyghistorien har således påbörjats. (Se nedan)

I februari hoppas vi kan besöka ett välkänt och växande Malmöföretag, Kjell & Company som från sitt lager i Malmö distribuerar via butiker eller direkt till kund över hela landet alla de udda tillbehör som vårt uppkopplade liv kräver.

På vårt årsmöte i slutet av mars möter vi Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, som ger sin och stadens bild av Malmös industriella arv och hur det skall förvaltas och göras levande i framtiden. (Se nedan)

Rent vatten av rätt kvalitet är temat i april. Vi hoppas kunna besöka Ringsjöverket i Stehag som förädlar Bolmens vatten så att det uppfyller skåningars och den skånska industrins krav.

När sommarvärmen är åter besöker vi Ljungbyhed, världens äldsta i drift varande flygplats. Trafikflyghögskolan, SAAB:s underhållsverkstad för SK 60, skolflygplanet som nästa år "fyller" 50 år i Flygvapnets tjänst och ett litet trivsamt museum som berättar om verksamheten på Ljungbyhed från tiden som exercished och fram till idag står på programmet.

Vårprogrammet är än så länge preliminärt så följ vår sajt för mer detaljerad information.

Medlemsavgiften för 2017 är oförändrat 150 kr. Vårt bankgiro är 526-1268.

Avslutningsvis vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Föreningen Industrihistoria i Skåne
Styrelsen

Studiebesök tisdagen den 31 januari 2017 kl 14.00 i Eslöv
Vi besöker flyplanstillverkaren Blackwing i Eslöv, Bruksgatan 11B, "in på gården" i fastigheten Gladan. (En knapp km från stationen.) Se Karta.

Blackwing har utvecklat och tillverkar lätta enmotoriga flygplan och nyttjar härvid avancerad kolfiberteknik. Man kan säga att Blackwing tar vid där Malmö Flygindustri, MFI, en gång slutade. Se www.blackwing.aero

Värdar vid vårt besök är Yngve och Niklas Anderberg, far och son, som utvecklat flygplanet och driver företaget.

Lunch intages f ö lämpligen dessförinnan hos grannen med det förpliktigande namnet "Gourmetspecialisten".

Anmälan senast fredagen den 27:e januari 2017 till anmalan@industrihistoriaiskane.se.
Ange om du önskar samåka eller har plats i din bil från?


Medlemmarna i Föreningen Industrihistoria i Skåne inbjudes till:
Skånska Ingenjörsklubben
- Möte om Nyhamnen i Malmö
den 21 mars 2017 kl. 18.00.
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö, berättar om Nyhamnen som är nästa stora utvecklingsområde i Malmö, beläget norr om Centralstationen och dess bangård. De gamla industrimiljöerna ska förvandlas till en blandstad som utvidgar Malmös stadskärna. Malmö stad arbetar f.n. med en fördjupad översiktplan för den nya stadsdelen, som är tänkt att hysa 6.000 bostäder och 13.000 arbetsplatser.

Anders Öreberg, Regionchef, Sweco Architects berättar om en fristående vision för Nyhamnen som Sweco gjorde 2016, som en fördjupning till framtidsvisionen ”Öresundsregionen 2070”. Det senare var ett initiativ som Sweco tog tillsammans med Skanska 2014. Som fristående aktör har Sweco tillåtit sig att i sin vision för Nyhamnen förhålla sig fritt till Malmö stads planering. Swecos vision har fått stor medial uppmärksamhet.

Plats: Tekniska Museets Hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)

Anmälan: Via mejl eller telefon till SIK Kansli senast den 16 mars 2017.

SIK vill att anmälan om deltagande görs till SIKs kansli tel 040-611 78 77
eller mejl sik@ingenjorsklubben.m.se.

OBS. Efter föredragen och en sedvanlig paus med samkväm följer SIKs årsmötesförhandlingar som endast är öppet för medlemmar. Dagordning enligt stadgarna.

Årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 kl 18.00

Föreningen Industrihistoria i Skåne har årsmöte onsdagen den 29:e mars 2017 kl 18.00.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, ger sin och stadens bild av Malmö industriella arv och hur det skall förvaltas och göras levande i framtiden.

Årsmötet hålls i hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus (Tekniska Museet).

Årsmötesförhandlingarna hålls denna gång efter föredrag och paus för kaffe och en liten smörgås.

Välkommen som medlem i Föreningen Industrihistoria i Skåne!

Denna uppmaning finns på fyra kort som föreningen har gett ut om skånsk näringsverksamhet.

Korten, i A5-format. är också tillgängliga på föreningens arrangemang.


MAB o MYA, 1949

Domus, 1958

Trelleborg, 1959

Sockerbruk, 1972

Industrien er en vigtig del af Danmarks historie. Derfor har Kulturarvsstyrelsen arbejdet med at for­midle industriens værdier. Gå på opdagelse i de 25 fantastiske industrier.

Gå in på Kulturarvsstyrelsens sajt och se videor från 25 danska industrier.

 
Senast uppdaterad 170120 Mejl till föreningen: industrihistoria@gmail.com Mejl till webbredaktören (Eber Ohlsson)