Det naturgaseldade Öresundsverket är enligt ägaren Eon ett av världens effektivaste kraftverk, som säkrar elleveransen till större delen av Skånes hushåll och producerar fjärrvärme till Malmöborna.
Öresundsverket har adressen: Flintrännegatan 19C, 211 24 Malmö.

Antalet besökare är begränsat till 20 personer (Eons maxgräns), och då antalet anmälda nu överskrider denna gräns har föreningen ordnat ett motsvarande studiebesök torsdagen den 14 november 2013 kl 16.00.