Vi ser oss tvingade att ändra planerna för vårt kommande årsmöte. 
Vår gästföreläsare Toni Rhodin har lovat att i stället komma till oss när situationen har normaliserats, förhoppningsvis efter sommaren.
De formella årsmötesförhandlingarna vill vi genomföra den aktuella dagen den 28/4,  men utan ett fysiskt möte. (Den tilltänkta lokalen vid Arkivcentrum Syd är ej längre tillgänglig.) Vi återkommer med mer information om några veckor.
Vi hoppas se er alla igen inom en snar framtid.’
Hälsningar Styrelsen