Välkommen till Industrihistoria i Skånes egen filmsamling, IHS Play. Här kan du i efterhand se olika filmer som gjorts i föreningens regi.

2021-03-24 Anders Reisnert om Malmös vattenförsörjning under medeltid och renässans
2021-03-04 Tomas Tägil och Jonas Andréasson om Lunds alla järnvägsstationer
2021-03-02 Karl-Bertil Hake håller en virtuell stadsvandring i trakten av möllan.