På grund av det rådande läget så avvaktar föreningen preliminärt med medlemsaktiviteter till efter månadsskiftet april/maj

De formella årsmötesförhandlingarna vill vi genomföra den aktuella dagen den 28/4,  men utan ett fysiskt möte, läs mer här.