Föredrag av Henrik Borg: ”Skånska mejerier – om dess byggnadshistoria med exempel från Lund och Skåne”.

Föredraget behandlar även de verkstäder i Lund som stod för utrustningen i mejerierna och kopplingar till dagens lundaindustrier. Materialet bygger på en länsomfattande inventering som gjordes åt Länsstyrelsen.

Ett samarrangenmang mellan Föreningen “Gamla Lund” och Föreningen Industrihistoria i Skåne.