Till hjälp för livet i 90 år.

Sedan 2003 ingår Leo i världens största läkemedelsföretag, Pfizer, som har 120.000 anställda i 150 länder. Här i Helsingborg arbetar idag ca 1.000 personer, främst med Nicorette.

Sedan 2003 ingår Leo i världens största läkemedelsföretag, Pfizer, som har 120.000 anställda i 150 länder. Här i Helsingborg arbetar idag ca 1.000 personer, främst med Nicorette.
Fram till 1914 var det förbjudet för andra än apotek att tillverka läkemedel i Sverige. Men genom apo­teks­varu­stadgan som trädde i kraft det året, öppnades möjligheten för en industriell tillverkning av läkemedel.

I den nya industrigrenen kom Helsingborg att spela en viktig roll. Av de fem företag som bildades, när grunden till den svenska läkemedelsindustrin lades under 1900-talets två första decennier, kom tre att ha sina rötter i Helsingborg. Det var Leo, Ferrosan och Hässle. I Stockholm var det Pharmacia och i Södertälje Astra.

Aktiebolaget Leo bildades i Helsingborg 1914 av det danska företaget Løvens kemiske Fabrik. Apo­tekare Johan Zickerman på apoteket Björnen vid S:t Jörgens plats blev chef för verksamheten. Han fick också ansvaret för Leos dotterbolag Ferrosan, som 1920 övertogs av Malmö Kaffekompani och flyttade till Malmö.

Från apoteket Björnen vid S:t Jörgens Plats, där Leo startade 1914, flyttades produktionen 1920 till denna fabriksbyggnad i stadsdelen Stattena.

Under åren har Leo introducerat en imponerande rad produkter på marknaden. Efter laxermedlet Leo­piller, som var den första produkten, som till­verkades i Leos fabriksbyggnad från 1920, följde bl a insulinet.

Sen kom Albyl, som under många år var Leos flagg­skepp och som blev synonymt med huvud­värkstablett. Under 30-talet inleddes forskning inom hormonområdet, som ledde fram till bl a Estra­durin och Estracyt för behandling av pro­sta­tacancer. På 50-talet lanserades Hibernal mot schizo­freni och Tymelyt mot depressioner. Till de mest kända Leo-preparaten hör vidare Calciopen, Vitatonin och Treo, en framgångsrik fortsättning till Albylen.

1967 hände något extraordinärt. Då föddes idén om ett nytt medicinskt preparat, som genom tillförsel av nikotin i annan form än tobak skulle kunna bekämpa rökbegäret.

Efter en långdragen utvecklingsprocess kunde Leo 1978 lansera rökavvänjnings­medlet Nicorette. Det blev en formidabel succé. Idag är Nicorette ett av världens största receptfria läkemedel.

Fram till 1983 ägdes Leo av danska intressenter. Då övertog det Volvo-dominerade företaget Wil­helm Sonesson AB alla aktier i Leo.

Tre år senare integrerades Leo i Pharmacia, som år 2003 gick upp i Pfizer, som idag med 120.000 anställda i 150 länder är världens största läkemedelsföretag.

Detta var en kort historisk introduktion inför det spänn­ande mötet på Pfizers mäktiga anläggning i Helsingborg onsdagen den 20 oktober 2004 klockan 18.00, då värdparet Jerker Ahlin och Rolf Lundgren hälsar oss välkomna till utställningen Leo Nostalgicus. Utöver visning och föredrag serveras det kaffe med landgång. Vi ses!

PS. Den exakta adressen till Pfizer, som ligger i stadsdelen Stattena är Norrbroplatsen 2, där det finns en stor parkeringsplats framför byggnaden. Vi samlas där för att klockan 18.00 släppas in via huvudvakten.

Från apoteket Björnen vid S:t Jörgens Plats, där Leo startade 1914, flyttades produktionen 1920 till denna fabriksbyggnad i stadsdelen Stattena.