Konferens om den skånska livsmedelsindustrin.
Tisdagen den 8 mars 2005 i Medborgarhuset i Eslöv hålls den den industrihistoriska och fram­tids­inriktade konferensen om den skånska livsmedelsindustrin, regionens utveckling och kon­sum­enter­nas välbefinnande. Program. (pdf) Arrangerad av Föreningen Industrihistoria i Skåne i samarbete med Skånes NäringslivsArkiv, Region­museet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Riksantikvarieämbetet, Industrihistoriskt Forum och Skånes Livsmedelsakademi.