Under ledning av Helene Stalin Åkesson (Bebyggelseantikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne) gör vi ett besök på Skrombergaverken samt får ett föredrag om gruvan och fabriken i Skromberga.

Schema för studiebesöket:
16.45-17.00 Samling utanför CC Höganäs outlet. Helene Stalin Åkesson är på plats från 16.30.
17.00-18.00 Visning av anläggningen (Vi måste hålla tiden, eftersom anläggningen stängs kl 18)
Vi inleder med en snabb promenad runt på området. Fortsätter därefter invändigt, där vi bl a visar kammarugnar, tunnelugn, torkanläggning, urval av processutrustning (Helene vet inte hur mycket som har utrangerats sedan hon var där i höstas), laboratorium med pigment, klinkerarkiv, ritningar, modeller och invändig räls för spårbunden transport och mycket annat.
18.15- Föredrag, kaffe och diskussion på Ekeby Möbler, Storgatan 4.
Kaffe och fralla kostar ca 30 kr. Eventuellt blir det möjligt att förbeställa.

Föredraget försöker belysa följande ämnen:
Kort bakgrund till det engagemang som finns i Skromberga
Regionmuseets arbete på plats
Historik – naturtillgångar, gruvbrytning, lindrift och klinkerfabriker på rekordtid
Produktion och produkter – kunskap, kvalitet och konstnärssamarbeten
Anläggningen – bostäderna – samhällsfunktionerna
Vem arbetade i Skromberga? Hur såg livet ut?
Hur används anläggningen idag?
Opinion – hur levandegörs Skromberga som kulturmiljö och besöksmål?
Vad betyder Skromberga för Bjuvs kommun?
Evenemang på plats – studiecirklar, hemvändardag, föredrag, 1:a majfirande, visningar mm

Ladda ner Janis Priedits artikel om Skromberga från hans bok: “Industrilok i Skåne – Malmöhus län”,
från Skånska vattentornssällskapets sajt: eber.se/ava/janis

Ladda ner Regionmuseets rapport av Helene Stalin Åkesson: Skromberga – en kulturmiljö att använda.