Höganäs industrihistoria onsdagen den 23 september 2009.
Industrihistorisk stadsvandring och besök på keramikfabriker.

Program:
16.50-17.00 Samling vid Höganäs f.d. järnvägsstation (invid hållplats Höganäs stadshuset).
17.00-18.00 Rundvandring med Stadsantikvarie Henrik Ranby i Höganäs industrihistoriska miljöer.
18.00-18.30 Visning av finkeramiska fabriken av Torsten Loodberg, Staffordska sällskapet.

Promenad till Saltglaseringsfabriken.

18.45-19.15 Visning av Saltglaseringsfabriken av Anders Johansson, keramiker.
19.15 Avslutande promenad till f.d. stationshuset.

Samarrangemang med Höganäs kommun, stadsantikvarien, och Staffordska sällskapet.