August Schmitz – en omdiskuterad patriark.
En av Malmös mest framträdande historiska personligheter inom såväl industriell som kommunal verksamhet är August Schmitz.

Om denne mäktige och märklige man med sten­hårda krav på arbetsdisciplin berättar fil. dr Sven Olof Arlebäck tisdagen den 24 oktober klockan 19.00. Det fängslande föredraget sker i konferenslokalen på Malmö Högskola, kvarteret Flundran, f d Engelbrektsboden i hörnan av Citadellsvägen och Gibraltargatan. Hjärtligt välkommen!

Som introduktion till Sven Olof Arlebäcks föredrag får du här några aptitretande basfakta om August Schmitz: Vid 23 års ålder blev han 1874 VD vid Malmö Yllefabriks AB, dvs. Doffeln, som malmöborna kallade fabriken för. Och sen förblev han dess VD under 57 år fram till sin 80-årsdag 1931!

En stor motgång drabbade honom och alla hans anställda under natten mellan den 7 och 8 mars 1888, då Doffeln, som låg i det kvarter där Hansa­kompagniet nu finns, brann ner till grunden. Men redan vid årets slut stod det nya 5-våninghuset under tak. Ungefär samtidigt byggde August Schmitz upp en ny fabrik i Furulund för tvättning och färgning av textilier.

Därmed var grunden lagd till det som under sina mest framgångsrika år var Skandinaviens största yllefabrik. Antalet anställda var då över tusen personer, de flesta kvinnor.

Under sitt mycket aktiva liv var August Schmitz utöver sitt VD-jobb i det egna företaget engagerad i många verksamheter. Bl. a var han tysk general­konsul, styrelseordförande i Kockums, VD i 24 år för Sydsvenska Kraftaktiebolaget (som sen blev Sydkraft och idag E.ON), ledamot av Malmö stads­fullmäktige under 21 år, ledamot i styrelsen för Malmö stads gas- och elektricitetsverk i 28 år och vice ordförande i styrelsen för Malmö stads spårvägar under 18 år.

Som sagt: Hjärtligt välkommen den 24 oktober 2006 klockan 19.00 för att ta del av Sven Olof Arlebäcks fängslande berättelse om en av Malmös främsta historiska personligheter: August Schmitz.