Rundvandring som belyser Malmös industriella utveckling.
Tisdagen den 27 september 2005 klockan 18.00 är du välkommen att sluta upp kring Frans Suells staty vid Norra Vallgatan för att delta i en industrihistorisk rundvandring, som leds av byggnadshistorikern Per-Jan Pehrsson.

Per-Jan börjar sin historiska resumé med att belysa den roll som Frans Suell, som levde mellan 1744 och 1818, kom att spela i utvecklingen av Malmös hamn, handel och industri. Per-Jan visar var Frans Suells bostad och tobaksfabrik fanns och redovisar vilken betydelse som hamnen och järn­vägen fick för Malmös industriella expansion. Under rundvandringen kommer Per-Jan att kommentera en rad byggnader, som har intressanta kopplingar till den industrihistoriska utvecklingen. Vi informeras om hur hamnen ständigt har ut­veck­lats fram till våra dagar. Vi ser på torrdockan och det säregna skyddsrummet och en rad karakteristiska Kockum-byggnader, innan rundvandringen avslutas på stapelbädden vid f d Saab-fabriken, där vi på avstånd ser dagens utropstecken: Turning Torso.

Vi möts som sagt vid Suell-statyn kl. 18.00 och räknar med att rundvandringen varar fram till halv åtta-tiden.