I Per-Albinlinjens fotspår. Torsdagen den 5 juni 2003 kl. 18.00 (OBS tid­punkt­en!). Föredrag av Leif Högberg. I Per-Albin­linjens fotspår.

Lokal: Malmö Högskola, Gibraltargatan 2 sal 1117B (fd Engelbrektsboden, kv Flundran – se kartan nedan)

Leif Högberg. Webbsajt: http://www.bunker.nu/

Efter den snabba utbyggnaden av Skånelinjen (Per-Albinlinjen) längs Skånes och Blekinges kustlinje började ett omfattande förstärkningsarbete. De stora städerna i södra Sverige befästes med stridsvärn, spärrlinjer, vägspärrar, vägmineringar och skyddsrum. Känsliga delar bevakades av soldater. Öppna fält spärrades av och blockerades för att förhindra luftlandsättningar.
Leif Högberg tar dig med till en hitintills okänd del av de svenska försvarsansträngningarna – städernas försvar! Följ med på en berättelse i den okända delen av det svenska försvaret – stadsbefästningarna. Utbyggnad och oförstånd har nästan eliminerat de flesta av dessa unika värnbyggen. Några enstaka finns fortfarande kvar. Tyvärr i bedrövligt skick. Som minnen från en orostid för- tjänar de ett bättre öde än att bara glömmas bort.

Kulsprutevärn M 72 vid Hovrättsbron.
Foto Leif Högberg 2002. Kopiering ej tillåten utan fotografens skriftliga medgivande.

Avslutningsvis besöker vi ett av de kvarvarande värnen i Malmö. Du får möjlighet att besiktiga värnet, både utvändigt och invändigt.

Leif Högberg är försvarshistoriker och författare till böcker som SKÅNELINJEN – Det Skånska kust­försvaret under andra världskriget, I Per-Albinlinjens fotspår 1 – YSTAD och I Per-Albinlinjens fotspår 2 – SYDVÄSTRA SKÅNE. Han redigerar och ger dessutom ut tidskriften Fort & Bunker.