Varje år sedan 1995 utser SIM Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelse är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet.

Utdrag ur IHS motivering:

Götamotorer är en komplett driftsduglig intakt anläggning med hela maskinparken på plats för tillverkning av mindre båtmotorer. Tekniken representerar 50 – 60-tal d v s med traditionella svarvar, fräsar, borrar etc. Med andra ord den teknik som gällde innan numeriskt styrda fleroperationsmaskiner gjorde sitt intåg i verkstadsmiljön. Götamotorer har därutöver ett mycket omfattande välordnat reservdelslager till några av våra äldre välkända båtmotorfabrikat. Leveranser av dessa pågår alltjämt.

Företagets historia är väl dokumenterad. Det startades för 115 år sedan i Osby. Ägarbilden har skiftat genom åren men Sven Carlsson tog över företaget för snart 40 år sedan 1984

Götamotor torde vara den sista kvarvarande motorfabriken av sitt slag i Sverige. Just genom att Götamotors alla delar finns på plats finns utomordentliga möjligheter att med företaget som utgångspunkt med ungdomar diskutera gångna tiders motorteknik, produktionsteknik, arbetsförhållande i ett verkstadsföretag mm.