När föreningen tisdagen den 3 mars 2020 besökte Ballingslöv AB fick vi i alla i gåva deras bok “Ballingslöv AB 75 år. En historik.”, skriven av Christer Martinsson och tryckt 2004.

Boken kan även laddas ner och läsas i sin helhet här.