Per-Jan Pehrsson åkte under föreningens första år runt i Skåne och fotograferade intressanta industrimiljöer. Miljöer vars framtid var osäker och ibland hotad.

Vi vill nu återbesöka samma miljöer och se vad som hänt.  Och gärna med din hjälp.

PÅ vår hemsida finner du under rubriken BILDER – SKÅNSKA INDUSTRIMILJÖER Per-Jans bilder.

Vad hoppas vi på?

  • Nytagna bilder, varav några tagna ur samma betraktningsvinklar som Per-Jans bilder.
  • Några ord om vad byggnaden används till i dag, om större ombyggnader om vem som äger/förvaltar byggnaden.
  • Om en byggnad är borta gärna en uppgift om när och varför den revs.

Komplettera gärna med bilder och enkel dokumentation av miljöer som Per-Jan ej fick tillfälle att besöka.

Christian Kindblad (se OM FÖRENINGEN – STYRELSEN) svarar gärna på dina frågor och väntar på dina bilder.