Christian och Joakim om föredraget:

Främst kommer vi att berätta om Malmö under Napoleonkrigen och Gustav IV:s regering 1796–1809, handelspartnern Danmarks krig med England och banken Malmö Diskonts uppgång och fall 1804–1817.

Information om hur man ansluter skickas ut till medlemmarna per e-post.