Klockan 11.30 träffas vi på firman Motor & Bilelektra i Kävlinge. Dit är det omkring 10 minuters promenad från järnvägsstationen. Verkstaden är inhyst i Sockerbolagets gamla kampanjarbetarbostad vilket ju också är ett stycke industrihistoria.

Verkstadsmiljön är småskalig, ”genomsiktlig” och klassisk. Ola Jacobsson tar hand om oss någon timma och visar hur det intressanta lindningsarbetet går till.

Motor & Bilelektra startades 1953 i Kävlinge av Kurt och Åke. Efter ett par år på en bakgård mitt i byn flyttade företaget till Unionsgatan där de blev kvar till 1980 då flyttlasset denna gången gick till idag befintliga lokaler på Nordanvägen 5 i Kävlinge.

I dag drivs Motor & Bilelektra av Ola Jacobsson, son till Kurt. De är idag 8 anställda som sysslar med omlindning och reperationer av elmotorer, både likström- & växelström, vilket är deras huvuduppgift. www.motor-bilelektra.se/kontakt.html

Efter Lindningsverkstaden kör vi längs ån och stannar på någon eller några av de platser där möllor stått eller står. Ända fram i 1950-talet knöts små industriområden till de platser där vattnet gick att utnyttja. Garverier, stampar, keramiska industrier, brännerier förutom kvarnverksamheten bildade proletära industrienklaver i lantbrukslandskapet. Exkursionsledaren Anders Ödman kommer att peka och berätta. Anders har sedan många år ägnat en extensiv forskning åt traktens möllemiljöer.

Vi passerar i Stångby tre av Skånes senaste vindmöllor, 87 meter höga, på väg till Böösmöllan. I Bösamöllan bjuds på en kopp kaffe och en fralla till priset av 40 kr/pers. Kort accepteras ej.

På Bösamöllan tar ägaren, Åke Strid, hand om oss. Han kommer att berätta om möllans historia och visa den moderna turbindriften. Dessutom kommer vi att få höra om ett av de mest akuta hoten mot de kulturmiljöer som möllorna utgör – EU:s vattendirektiv – som syftar till att fiskarna ska kunna röra sig utan hindrande dammverk, från havet till källorna. www.bosamollan.se

I bifogad pdf Bösamöllan kan du läsa en berättelse om Bösamöllans historia och dessutom en skrivelse som Åke Strid sammanställt. Den visar på det omänskligt absurda i statens bruk av EU:s vattendirektiv.

Vi avslutar exkursionen i Håstad där de första möllorna i ån fanns. Längre upp i å-loppet var fallet för dåligt. Vid Örtofta järnvägsstation kan passagerare släppas av. Vi kan räkna med att vara där vid 16-17-tiden.

Kävlingeån uppströms Bösamöllan.
Kraftproduktion i Bösamöllan.
Bösamöllan.

Ladda ner som en pdf-fil Arne Thornbergs foto-dokumentationen
(https://industrihistoriaiskane.se/arkiv-html/arkiv/2016/bil/160423-doku.pdf) av exkursionen utmed Kävlingeån den 23 april 2016.

Lördagen den 23 april 2016 kl 13.30 fortsätter det ajournerade årsmötet i Bösamöllan.

Tyvärr blev vi tvingade att ajournera dagens årsmöte [12 april 2016] då vi kommit till punkt 7 i dagordningen, eftersom revisionsberättelsen saknades.

Årsmötet kommer därför att återupptas kl 13.30 i Bösamöllan i samband med turen längs Kävlingeån lördagen den 23:e april 2016.

De som bara skall bevista årsmötet kan komma direkt till Bösamöllan och behöver givetvis inte anmäla sig.

Den avgiftsbelagda förtäringen som exkursions-deltagarna får i Bösamöllan ingår av förklarliga skäl då inte heller för de som bara deltager på årsmötet.

Verksamhetsberättelsen för 2015 (3 sidor)