Möte onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 i hörsalen på Teknikens och Sjöfartens Hus på Malmöhusvägen i Malmö. Föredrag: Rivningarna i Malmö under 1960- och 1970-talen.

Vårprogrammet fortsätter med ett föredrag av Christian Kindblad.
Christian visar bilder och tar oss med till miljöer och platser som inte längre finns. När Caroli City byggdes begravdes samtidigt en stor bit av Malmös historia. Flera gator förvann och hela stadsdelen förändrades i grunden. Vart tog människorna och företagen vägen? Vi följer några av dessa företag en bit på vägen.