Söndag den 6 oktober 2013 – Köpenhamns industriminnen.

Kl 09.20 träffas vi vid Köpenhamn H (centralstationen), strax utanför den östra utgången som vetter mot Tivoli.

Vi besöker Dieselhouse, fd B&W’s varvsindustri, med en spännande utställning och får bl a se den stora motorn köra.

Därefter besöker vi de underjordiska vattenreservoarerna Cisternerne i Søndermarken, Frederiksberg, som nu omvandlats till museum för samtida konst.

Ev. finns möjlighet att även besöka vattenverksbyggnaderna i centrala Köpenhamn. Dagen avslutas ca kl.15.30

Vi färdas med lokaltrafik, buss, och promenerar under dagen.
Lunch bekostas av var och en.

Kostnad är 50 DKK vuxen, eller 40 DKK för pensionärer, (OBS! danska kontanter) för entré till Cisternerne vilken betalas på plats av var och en.

Ladda ner hela Köpenhamnsprogrammet 2013-10-06.

Burmeister & Wain, en målning från 1885.

Efterskrift till Köpenhamnsexkursionen den 6 oktober 2013.
På vår exkursion till Köpenhamn den 6 oktober 2013 besökte vi de underjordiska vattenreservoarerna Cisternerne i Søndermarken, men även de gamla vattenverksbyggnaderna i centrala København. Då de fanns önskemål om att den historik och det bildmaterial som exkursionsdeltagarna fick till livs av undertecknad skulle bli tillgänglig på föreningens sajt, är detta exekverat nedan. /Eber Ohlsson

Det första materialet är den lilla uppsatsen av övertecknad “Vattenverk och vattentorn å fortifikatoriska mark” från 1979, där Köpenhamn är en av de städer som har studerats: Köpenhamn
Det andra materialet är en text i personalbladet Vattenstänk från 1996: Konst i Cisternerne
Då det bildmaterial som finns i uppsatsen är anpassat till dåtidens återgivningsteknik, kommer här bilder med dagens bättre teknik.

Københavns vandværk på ravelinen vid Vesterbro 1859.
Københavns vandværk på ravelinen vid Vesterbro 1860.
Københavns vandværk vid Vesterbro på 1900-talet.
Københavns vandværk vid Vesterbro på en plan från ca 1860.
Københavns vandværk vid Vesterbro på en plan från 1865.
Københavns vandværk vid Vesterbro på en karta från 1907.
Københavns vandværk vid Vesterbro på ett nutida flygfoto (2013).
Københavns vandværk vid Vesterbro. Byggnader från 1859 respektive 1900.
Københavns vandværk vid Vesterbro. Övre maskinsal.
Köpenhamnsområdets topografi med Solbjerg där Cisternerne ligger.

På exkursionen diskuterade en del av oss både om diselar och vattenverk, varför jag länkar till några texter på min sajt eber.se som berör dessa ämnen.

Ånga, el/diesel och strejkrisk. och Segla på land.


Då vattenverksområdet var avspärrat för den ombyggnation som sker på området, kunde exkursionsdeltagarna inte på nära håll få se de gamla vackra byggnaderna från 1859. För att i viss mån kompensera för detta, kommer här några bilder tagna 2008, 2007 resp 1979.

Den gamla vaktkuren från gårdssidan.
Den gamla vaktkuren från gårdssidan vid en tid då den fortfarande hade en vakt (portner).

Skulle någon fortfarande vilja veta mer om Köpenhamns och Frederiksbergs vattenförsörjning kommer här länkar till vattentornssidor: Vandtårne: København Vandtårne: Frederiksberg

VA-tidskriften Cirkulation 8/2002 VA-tidskriften Cirkulation 8/2010 VA-tidskriften Cirkulation 8/2004