Årets industriminne har utsetts och utmärkelsen går i år till 
BH-tillverkaren Abecita of Sweden f d  AB Corsettindustri i kvarteret 
Glesvingen 12 i Borås. Priset, som delats ut sedan 1995, syftar till att 
uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs 
för att vårda och förmedla detta. Förra årets pris gick till Wallåkra 
stenkärlsfabrik och i år nominerade vi Göta motor i Osby, men priset 
hamnade utanför Skåne denna gång.

Svenska industriminnesföreningen motiverar årets pris med att Abecita of 
Sweden/AB Corsettindustri representerar en bransch som spelade en viktig 
del av det moderna Sveriges framväxt efter andra världskriget. Kvarteret 
Glesvingen 12 vittnar om kvinnokraften inom den svenska tekoindustrin. 
Industriarvet har omhändertagits och tillgängliggjorts och 
produktionslokalerna samspelar idag med konst vars tematik anspelar på 
företagets textila historia

AB Corsettindustri grundades 1932 i Borås. 1970 bytte företaget namn 
till Abecita of Sweden AB och tio år senare köptes fabriken av 
konkurrenten Swegmark. Produktionen kunde fortsätta och produkterna 
dominerade BH-tillverkningen i Sverige. Företagsägarna Bengt och Berit 
Swegmark skapade Abecita Popkonst & Foto i den forna BH-fabriken 2008. 
Besökaren kan ta del av industriarvet och konst med samtida fotografier 
och textila verk från samtliga nordiska pristagare av The Nordic Award 
in Textiles, Nordens största pris för textil konst.

https://www.sim.se/nyheter/213593
https://www.abecitakonst.se/