Jan Wendt och Arne Thornberg tipsar om en intervju i Villaägarnas riksförbunds regi med professor Jan Blomgren om hur framtiden ser ut för vårt energisystem, se den här.