Föreningen vill tipsa om Torvarkivet där vår medlem Maria Wallin har tagit om hand AB Svensk Torvförädlings arkiv och gjort detta tillgängligt genom Riksarkivet.

Nedan inlägg publicerades på Facebook 2021-09-23

Arkivet finner du genom att klicka här. Maria har också skapat en PDF över företagets historik: