Föreningen har besökt sockerbruket i Arlöv ett par gånger, senast 2018 
efter att det stod klart att Nordic Sugar flyttar verksamheten till 
Sockerbruket i Örtofta.

Nu i maj och juni finns det tillfälle att besöka anläggningen igen för 
att titta på utställning, få guidning och lyssna på föredrag.

Länk här till mer info och anmälan:
https://evenemang.burlov.se/sv/#/?q=arl%C3%B6vs%20sockerbruk