Vart tog den skånska livsmedelsindustrins historia vägen?
Det är ju så, att nära hälften av Sveriges livsmedelsproduktion sker i Skåne. Hur kan det då vara att den skånska livsmedelsanknutna industrins betydelse och historia är så lite uppmärksammad och att dokumentation och forskning om denna livsviktiga bransch är så begränsad?

Nu har det blivit hög tid att försöka reparera brist­erna och ta fram en plan för att långsiktigt bygga upp kunskapen om livsmedelsindustrins framväxt, utveckling och förändring över tiden och att värdera verksamhetens ekonomiska, sociala och kulturella betydelse.

Den som insett detta behov och tagit initiativet till det viktiga rekonstruktionsarbetet av vårt skånska livsmedelshistoriska arv är Regionmuseet Kristian­stad/Landsantikvarien i Skåne.

De presenterade år 2003 en förstudie av Skånes industriella arv, som år 2004 följdes av en för­djup­nings­studie kring jordbrukets industrialisering och som nu i år krönts med en rapport om livsmedelsindustrin i Skåne. Författaren till dessa forsk­nings­pre­sen­ta­tion­er är bebyggelseantikvarien Henrik Borg.

På onsdag den 23 november klockan 19.00 har just du chansen att ta del av Henriks redovisning, bl a av den färska rapporten, som är ett komplement till länets kulturmiljöprogram och som ligger till grund för beslut i långsiktiga frågor om dokumentering resp bevarande av byggnader och miljöer.

Henrik kommer att illustrera sin framställning med intressanta bilder och skildringar kring miljöer, byggnader, maskiner och människors liv. Bl a redovisar Henrik några exempel ur den inventering som just nu sker av mejerier.

Vi ses som sagt även denna gång i Skånska Ingenjörsklubbens lokaler i Tekniska Museet på Malmöhusvägen 7. Du är hjärtligt välkommen onsdagen den 23 november 2005 klockan 19.00!