Etikett: 2021 (Sida 4 av 4)

Till minne av Per-Jan Pehrsson (1938 – 2021), Hedersmedlem i vår förening.

Per-Jan Pehrsson (1938 – 2021)

Byggnadshistoriker, författare, föredragshållare och engagerad aktivist

Utan Per-Jan. En värld som plötsligt känns oerhört gråare, kortare, snabbare, och inte fullt så spännande. Kvarteren runt Möllevången lite mindre befolkad, eller besjälad måhända. Ingen kunnig och engagerad röst för det organiska, för kunskapen och sammanhang med invecklade trådar, samspelet mellan människa och byggd miljö, ingen förkämpe för vårt arv och gemensamma kulturmiljö. Så känns det. Men det kanske inte är helt sant, bara ett av flera perspektiv och min tolkning.

Per-Jan var många sammansatta delar. Inte minst en kunnig, nyfiken och aktiv röst som engagerade sig i Malmös kulturmiljöer och industriella arv, och mot den våg av rivningar som staden såg i olika omgångar och skepnader. Som sådan blev han även en av föreningen Industrihistoria i Skånes grundare. Han var aktiv i styrelsen som ledamot, och i omgångar som sekreterare, under åren 2002 – 2009.

Per-Jan, som var född Malmöson och bodde i staden under alla år, såg mycket av det rivningsraseri som drabbade staden och även de förändringar som präglade den nyvunna optimism men där man inte alltid tog tillvara på den kvalitet som finns i vår fysiska miljö eller den lilla människans perspektiv. Han ritade och skissade mycket, dokumenterade det han såg och upplevde. Ofta under sina långa promenader, med eller utan sällskap. Han gjorde bland annat julkort till föreningen och logon som vi fortfarande använder. Han drev konstnärsmaterialsbutik. Arbetade för länsstyrelsen och verkade för bevarande av stadens kulturmiljö. Föreläste för studenter från Lund, Malmö och Alnarp, inomhus och utomhus, i alla väder. Föredrog för intresseföreningar och intresserade. Ofta i diskussion med människor och makthavare, i skriven text eller i ett samtal på trottoaren. Alltid på vandring eller i kontemplation över platsens själ.

Han hade ett vidsynt perspektiv för stort och smått och var ansvarig för föreningens dokumentationsprojekt kring Skånes industriella miljöer med uppbyggnaden av vårt digitala bildarkiv under åren 2002 – 2007, där flera fysiska miljöer idag är borta. Under föreningens tidiga år hade han bl a särskilt fokus på förslaget till Miljö-och industrihistoriskt centrum i Chokladfabriken i Malmö (f d Mazetti), motståndet mot Bageriet Solidars rivning i Malmö, bevarande av Lagerhuset i Eslöv och den gränsöverskridande konferensen Industrisamhället och vi som föreningen anordnade 2002 tillsammans med MAU och Malmö stadsarkiv.

Per-Jan studerade konsthistoria och arkitektur i Lund. Han arbetade under ett antal år på sektionen för arkitektur på nystartade LTH från 1960-talet och var Olle Svedbergs assistent i arkitekturhistoria. Han hade en önskan om att forska och var aktiv i forskarseminariet i konsthistoria i Lund men det blev inte som så, utan hans liv tog en annan väg. Han författade och skrev, bland annat Malmö, parkernas stad (1986) och medverkade i många andra skrifter med fokus på den gröna miljön, träd och stadens arkitektur. Gärna med ett särskilt fokus på kvarteren kring Möllevången, som aktiv i Möllevångsgruppen som han även var med om att grunda.

Jag förknippar honom mycket starkt med engagerade samtal över en tekopp. Men lika mycket med långa vandringar i staden eller på landet, resor med kollektivtrafiken eller i fantasin, och med en längtan till Rom och Italien. Men en sådan här tid på året med sol och första värmande temperatur förknippar jag Per-Jan framförallt med att han hade varit ute med en god vän och tittat på fåglar, träd och de första vintergäcken som tittat fram och nu suttit i sin stora lägenhet på Möllevången med en kopp te, en god bok och letat upp sina läsglasögon.

Jenny Hällström, Malmö den 25 februari 2021.

Per-Jan blev också uppmärksammad med minnesord i Sydsvenska dagbladet, läs dessa här.

Tisdag 13:e April kl. 19.00, Årsmötesintroduktion, Föreläsning om vattenförsörjningen i Malmö från 1800-talets mitt till idag, Eber Ohlsson

Eber Ohlsson tar vid där Anders Reisnert slutade och håller i samband med introduktionen till årsmötet en föreläsning om Malmös vattenförsörjning från 1800-talets mitt och fram till idag:

Berättelsen skall behandla den moderna vattenförsörjningen i Malmö, då stadens medborgare kunde erhålla vatten med tryck inne i husen under dygnets alla timmar. En i samhällelig regi ordnad vattenförsörjning, den äldsta i nuvarande Sverige, fick Malmö dock redan på 1580-talet.

Ett genomgående tema för berättelsen är Malmös strävan att hela tiden söka efter nya vattentäkter, allt längre bort från staden. Detta för att tillgodose den ökade vattenförbrukningen som stadens växt och bostädernas nya hygienfaciliteter skapade. Berättelsen visar också på de byggnader som vattenkonsumtionen har skapat, som exempelvis vattentorn. Berättelsen slutar med ett konkret förslag på hur vi i Malmö kan åskådliggöra och manifestera den äldsta i samhällelig regi ordnade vattenförsörjningen. En tidig hydroindustriell anläggning.   

Information om hur man ansluter kommer skickas ut till medlemarna i förväg.

Industrihistoria i Skånes bokcirkel

Som ett led i att bredda vår verksamhet vill vi starta en bokcirkel med industrihistoriskt fokus.

Föreslaget tema är ”Människan och Industrin”.
Tanken är att bedriva det som en vanlig bokcirkel, där vi till varje träff kommer överens om att ha läst en bok som sedan diskuteras på träffen. Till en början får träffarna ske digitalt via Skype med förhoppningen om att i framtiden kunna ha fysiska träffar.

För att träffarna ska ge intressanta och inkluderande diskussioner bör inte cirkeln vara för stor, max 10 personer. Blir vi fler skapar vi hellre fler cirklar. Cirkelmedlemmarna bestämmer tillsammans vilka böcker vi läser och med det vilken inriktning cirkeln får, och när träffarna ska vara.

Förslag på litteratur för att komma igång kan exv. vara arbetarförfattarna, både ”originalen” och de moderna. För att komma igång föreslår vi att börjar med Yarden av Kristian Lundberg.

Låter det här som något du vill vara med i? Skicka en liten rad till:

industrihistoria@gmail.com

Torsdag 8:e April kl. 19.00, Digitalt möte, Dyngkurror, vandlöb och pudrett – En fläkt av stank, sanitet och status. Om latrinhanteringen i Malmö, Joakim Frieberg

”Förrätta sitt tarv”, ”göra sina avsides bestyr”, ”pudra näsan”. Vi markerar distans från våra kroppsliga drifter för att visa klass och hävda oss i anständighet och status. Tekniken för att alltmer fjärma oss från vår mänskliga avföring, till exempel vattenklosetten, har förändrats och utvecklats genom historien. Bestående har däremot varit användningen av synen på vårt träck som en klass- och statusmarkör.

Följ fekaliens färd på en hisnande resa i skildringar och teknikutveckling genom historien – ut genom slaskröret längs ”vandlöb” i Malmös gator ner i kanalens sörja. Upp med dynggrepen på nattamannens rullebör från ”dyngkurran” till det stinkande avskrädet utanför stadsporten. Och ner genom första klosettens vattenspegel på Hotell Kramer. För att sen dyka ner i underjordens myllrande lergodsrör och krystas ut från Rosendals pumpstation i ledning till Öresunds virvlande strömmar.

http://friebergsredaktion.blogspot.com/2020/10/dyngkurror-vandlob-och-pudrett-en-flakt.html

Onsdag 24:e Mars kl. 19.00, Digitalt möte, Malmös vattenförsörjning under medeltid och renässans, Anders Reisnert

Anders Reisnert kommer bjuda oss på en historisk resa i Malmös vattenförsörjning:

Platsen som Malmö kom att byggas på började att frekvent nyttjas för sillfångst och höstmarknad i mitten av 1100-talet. Även om bosättningen var temporär så behövdes färskvatten. Några större installationer gjordes inte vid denna tid utan det är först när staden etableras under 1200-talets första hälft som riktiga brunnar grävs och fodras med brunnskar. Under renässansen, från 1500-talets sista kvartal får staden ett riktigt vattensystem. Från Pildammarna leddes vatten i urborrade trädstammar till en vattencistern på  Stortorget. Detta vattenförsörjningssystem kompletterades med egna brunnar, som nu grävdes allt djupare. Dessa parallella system var i bruk till 1800-talets andra hälft.

I samband med introduktionen till årsmötet 13:e april kommer Eber Ohlsson att ta vid och berätta vidare om vattenförsörjningen från 1800-talets mitt och framåt.

Det digitala mötet kommer hållas via Skype. Information om hur man ansluter kommer skickas ut till medlemmarna.

Torsdag 4:e Mars kl. 19.00, Digitalt möte, Lunds alla järnvägsstationer, Tomas Tägil och Jonas Andreasson

Torsdagen den 4:e Mars hålls ett digialt möte tillsammans med SJK Skåne med rubriken  “Lunds alla järnvägsstationer; hur kom dom till, var låg dom och vem utformade stationerna?”

Medverkande är Tomas Tägil, docent vid LTH:s arkitektutbildning och Jonas Andreasson, stadsingenjör i Lund.

Mötet kommer hållas med hjälp av “Zoom” som tillåter upp till 100 deltagare. Mer information om hur man ansluter kommer skickas ut till medlemmarna när mötet närmar sig.

Torsdag 14:e Januari kl. 19.00, Digitalt möte, Anders Ödman, Ingenting är längre som förut.

Vi börjar nästa år med en föreläsning av Anders Ödman under titeln ”Ingenting är längre som förut”:


Föreläsningen handlar om alltings föränderlighet från jordens skapelse och fram till coronapandemin. De skånska horstarnas 1000 meter höga ungdom avbryts genom erosion och djupa hav. Det är en berättelse om hur Skåne blev en bördig del och en karg med effekter ännu på dagens ekonomi och hälsa. Den handlar om människans rädsla för förändringar och hur man med hjälp av gudarna har försökt blidka naturen in i modern tid. Klimatet sätter käppar i hjulet och pesterna avlöser varandra. Ingenting är längre som förut. Nu är det människan och inte gudarna som oftast trasslar till det.

Föredraget kommer hållas via Skype och ingen anmälan krävs, observera att det är först till kvarn som gäller och mötet är begränsat till 50 personer. Information om hur man ansluter kommer skickas ut till medlemmarna i Januari.

Nyare inlägg »

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng