Kl. 10.00 start med egen fikakorg vid Killebergs Kettingsfabrik, där får vi guidning av Örjan Trulsson. Adress: Storgatan 45, Killeberg

Körning en dryg mil till Stränghult där finns lokstallet byggt av “torvtegel” och det är även platsen för David Berlins våtkolningsförsök. Adress: Stränghult 2, Älmhult.

Körning ett par km till Fälhults torvströfabrik med intakt maskineri. Adress: närmaste bostad är Fälhult 1927, Älmhult, fabriken på andra sidan järnvägen

Körning en dryg mil till Sånnaböke mosse, Jiffy Unitorv har en stor täkt för skörd av blocktorv, vi blir visade runt av Samuel Steen. Adress: Norra gamla vägen 24, Älmhult

Den som vill kan som avslutning ta sig till IKEA museum, öppet kl 10-18 och mat serveras från kl 11.30. Entré till museet är 60 kr/person. Mat och entré betalas av var och en. Adress: Ikeagatan 5 i Älmhult

Våra torventusiaster och tillika utflyktsplanerare Elisabet och Sven-Eve Johansson har skrivitflera artiklar om torv i I Värend och Sunnerbo, medlemstidning för Kronobergs läns Hembygdsförbund. Deras intresse för ämnet torv har funnits med sedan länge och blev än större efter studiebesöket i Sösdala och Sjöholmen som Industrihistoria i Skåne arrangerade 2011.

Nedan är några av deras artiklar i pdf att ta del av innan vår utflyk.

Arkivet från AB Svensk Torvförädling finns bevarat hos Riksarkivet i Lund, vår medlem Maria Wallin har förtecknat arkivet, länk här till arkivförteckningens historik och arkivbeskrivning SvenskTorvforadling_Historik.pdf (riksarkivet.se)

Maria Wallin har också skrivit en artikel på Wikipedia, AB Svensk Torvförädling – Wikipedia

Anmälan senast måndag den 13/5 till anmalan@industrihistoriaiskane.se. Glöm inte att ange om du behöver skjuts eller om du kan ta medresenär.